Quality Award 2019

ŽE DRUGO LETO ZAPORED zasedamo 1. mesto za najboljšo kvaliteto kuhinj v primerjavi z ostalimi blagovnimi znamkami! Tako smo postali zmagovalci za leto 2019!

Ponosni na svoje delo in hkrati hvaležni vam drage stranke, za vaše zaupanje!

Še naprej vas bomo razvajali z izjemno kakovostjo in se veselili načrtovanja kuhinj z vami! 

VPRAŠANJA / KRITERIJI ZA ZMAGO:

01 // SPONTANA PREPOZNAVNOST:

»Katere blagovne znamke ali dobaviteljev kuhinj se lahko spontano spomnite?«

02 //PODPRTA PREPOZNAVNOST:

»Spodaj so navedene različne blagovne znamke in dobavitelji kuhinj. Kateri od njih vam je znan vsaj po imenu?«

03 //  NAKLONJENOST:

»Kateri od teh kuhinjskih dobaviteljev vam je še posebej všeč?«

04 // OGLAŠEVANJE:

»Katere od teh kuhinjskih dobaviteljev ste nedavno opazili?«

05 // OVREDNOTENJE PODJETJA:

»Kateri kuhinjski dobavitelji so vrhunska podjetja, še posebej velika podjetja?«

06 // INOVACIJE: 

»Kateri kuhinjski dobavitelji neprestano ponujajo inovativne ponudbe in izdelke? Kateri dobavitelji so še posebej inovativni?«

07 // CENA/PONUDBA: 

»Kateri kuhinjski dobavitelji ponujajo najboljšo razmerje med ceno in ponudbo?«

08 // NAVEZANOST NA ZNAMKO: 

»Ocenite svojo navezanost na ponudnike kuhinj od točke 1 (pri ponudniku “zelo všeč” bi bilo veliko razočaranje, če ta ponudnik ne bi več obstajal) do točke 4 (za tega ponudniku me ne bi motilo, če ga ne bi bilo več).«

09 // OCENA KAKOVOSTI: 

»Ocenite kuhinjske ponudnike od točke 1 (ta ponudnik ponuja veliko boljšo kakovost kot drugi ponudniki) do točke 4 (ta ponudnik se po kakovosti ne razlikuje od drugih ponudnikov).«

SKUPAJ Z DANKÜCHEN PO POTI USPEHA! HVALA VAM ZA VAŠE SODELOVANJE.

Skupna zmaga izhaja iz naklonjenosti, ovrednotenja kot vrhunskega podjetja, ocene kakovosti, navezanosti na blagovno znamko in prepoznavnosti; na podlagi nacionalno reprezentativne študije, ki jo je izvedel trg Marktforschungs Ges.m.b.H. & Co.KG z vzorcem 1000 intervjujev.